Hulpverlenerschap

Hulpverlenerschap betekent voor mij: “iemand die voor zijn beroep actief is in de hulpverlening, hetzij bij noodsituaties en calamiteiten, hetzij voor persoonlijke problemen van bv. medische, psychische of sociale aard. Doorgaans niet met inbegrip van politieagenten, hoewel ook deze ruimere toepassing voorkomt. Afgelopen jaren is mijn inzet behoorlijk divers geweest. Onderstaande impressies laat zien waar ik o.a. gewerkt heb en wat hulpverlenerschap betekent.

FACT-team jeugd GGZ

Werken als verpleegkundige bij Centrum Intensieve Behandeling

GGZ Verpleegkundige

Werken in de gehandicaptenzorg

Woonbegeleider gehandicaptenzorg

Verslavingszorg

Begeleiding van gedragsproblemen bij gehandicapten

Impact op familie groot bij gedwongen opname