Samenleving van nu

In Nederland hoort iedereen de zorg te krijgen die nodig is. Ongeacht de hoogte van het inkomen en de leeftijd. Door veranderingen in de maatschappij zal de zorg zo ingericht moeten worden dat deze zorg betaalbaar blijft. De betaalbaarheid maken dat de georganiseerde zorg anders ingericht moet worden. Om dit te realiseren is ons bedrijf RP gebaseerd op twee belangrijke pijlers, te weten innovatie en betaalbaarheid.

Innovatie

De behoefte aan zorg verandert en de techniek staat niet stil. Om zorg op maat te bieden is van belang dat de gezondheidszorg hierop inspeelt. Zo kunnen innovaties in de zorg bijdragen aan deze zorg die aansluit op de behoefte. Innovaties kunnen helpen bij een afname in ziekte, pijn en handicaps dragelijk maken. Innovaties kunnen dus veel gezondheidswinst opleveren. Als bedrijf zijn wij opzoek naar de nieuwste innovaties om u te ondersteunen.

Betaalbaar

De overheid heeft een weg ingeslagen waardoor u meer verantwoordelijk bent voor de wijze waarop u uw zorg inregelt. Door de vergrijzing stijgen de kosten in de zorg. Hierdoor zal u op uw ziektekosten uitgaven moeten letten. Door samen met u naar deze uitgaven te kijken en u zorg voor een betaalbare prijs aan te bieden helpen wij u zodat u de zorg krijgt die u nodig heeft.