Over Ron Prudon

Ieder mens wil en heeft een vorm van verantwoordelijkheid. Ieder mens heeft mogelijkheden en kwaliteiten, heeft recht op kansen en wil plezier ervaren……. iedere dag opnieuw.

Als mens maakt u deel uit van de maatschappij. Binnen de maatschappij wordt bepaald hoe wij met elkaar omgaan, waar u op kunt rekenen, wat er van u wordt verwacht en van welke voorzieningen u gebruik kunt maken. In het dagelijks leven kunt u allerlei belemmeringen tegenkomen, die het moeilijk of zelfs onmogelijk maken, om daadwerkelijk deel te nemen aan het leven van alledag. Soms kunt u die hobbels zelf nemen, soms niet: dan heeft u behoefte aan ondersteuning.

Waar mensen (door een beperking) belemmeringen ondervinden, biedt RP ondersteuning met deskundigheid en ervaring. RP zoekt samen met u naar vormen van verbinding met de maatschappij, die aansluiten bij uw mogelijkheden en wensen.

RP is gespecialiseerd en gediplomeerd professional op het gebied van stoornissen/beperkingen, complexe hulpvragen en (complexe) problemen. Door kennis, ervaring, doorzettingsvermogen en creativiteit ben ik in staat de juiste hulp aan te bieden. RP is makkelijk bereikbaar, komt zijn  afspraken na en zoekt altijd naar mogelijkheden en oplossingen. RP biedt de ondersteuning die de cliënt nodig heeft om zijn/haar doelen te realiseren en zich thuis te voelen binnen de samenleving.