Voor wie?

Mijn doelgroep is voor iedereen, van jong tot oud

Voor een grote groep mensen is het leven moeilijk. Zij hebben bijvoorbeeld psychiatrische klachten, zijn somber of eenzaam, dreigen dakloos te worden, hebben financiële problemen, vinden het moeilijk om hulp te vragen of vinden het moeilijk hun leven op de rit te krijgen en te houden. Of men is ouder van een kind met een beperking/stoornis en heeft hierdoor allerlei vragen. Voor deze groep mensen biedt Ron Prudon hulp in de vorm van: bemiddelaar, adviseur, behandelaar tot verzorger, begeleider, belangenbehartiger, buddy of simpelweg een luisterend oor.

Maar RP is er juist ook voor de cliënten die al verschillende trajecten achter de rug hebben en vastlopen thuis, in de Geestelijke Gezondheidszorg, Jeugdzorg of binnen Justitie. Wij gaan door waar anderen stoppen.

Behandelvisie

Vanuit onze behandelvisie bekijken we ieder persoon in relatie tot zijn omgeving. We bekijken en onderzoeken zijn/haar mogelijkheden, ontwikkelpunten en wensen. En reiken handvatten aan, ondersteunen, motiveren, adviseren en begeleiden. Waar nodig nemen wij de regie over. Zo maken we het leven van de cliënt weer eenvoudig en overzichtelijk. Vanuit deze veilige basis dragen we de regie, stukje bij beetje weer over,

Jeugd en Gezin

U wilt dat uw kind een fijne jeugd heeft en zich ontwikkelt tot een persoonlijkheid, die zijn/haar plek vindt in de maatschappij en in balans is met zichzelf en zijn/haar omgeving. Stel uw kind heeft een beperking. Dit zorgt wellicht bij u voor veel vragen en zorgen, bijvoorbeeld: hoe voed ik mijn kind op? Hoe gaan we als gezin om met de beperking? Welke consequenties heeft de beperking voor school, vrijetijdsbesteding en zijn/haar zelfstandigheid? Maar vooral: wat is er mogelijk?

Als ouder van een kind met een beperking, is het dan prettig om ondersteuning en antwoorden te krijgen van professionals. RP biedt deze ondersteuning met professionals, die kennis hebben van diverse beperkingen/stoornissen en van de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Eigen kracht

Deze ondersteuning bieden we in principe bij u thuis, zodat uw kind in de gezinssituatie en in zijn/haar eigen woonwijk kan opgroeien. Gewoon, zoals ieder ander kind. Wij bieden de ondersteuning daar waar nodig: dit kan zijn in de thuissituatie, op school, in de wijk en/of in de vrije tijd. Uitgangspunten zijn altijd: de eigen kracht en mogelijkheden van het kind en zijn/haar ouders. En het ontwikkelen van sociale en cognitieve vaardigheden, die nodig zijn voor thuis, op school, in de wijk en vrije tijd.

Samen

Als u ondersteuning wilt bij de ontwikkeling en opvoeding van uw kind, bespreken wij met u de wensen en mogelijkheden. We maken samen met u een plan van aanpak waarin beschreven staat, hoe we de ondersteuning gaan realiseren. Een plan dat past bij uw gezinssituatie. Met als uitgangspunt: gewoon waar mogelijk, bijzonder waar nodig. Wij vinden het belangrijk dat ouders de regie behouden.